Nordiska Bostäder är det nya långsiktiga fastighetsbolaget med fokus på bostadsfastigheter i attraktiva tillväxtorter i Norden.